“ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ” παιδικός σταθμός

Παπαδοπούλειο

Το Παπαδοπούλειο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο διοικείται από Επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, αντιπρόεδρο, ταμία και τέσσερα μέλη.

Το αντικείμενο δράσης του αφορά την φύλαξη, φροντίδα και διαπαιδαγώγηση των νηπίων.

  • Προσχολική αγωγή που ακολουθεί τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και ανταποκρίνεται στις ανάγκες  για την ολόπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών.
  • Την καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση & ψυχαγωγία των νηπίων.
  • Κατάλληλη προετοιμασία για τα παιδιά της προ-προνηπιακής ηλικίας,  για την απρόσκοπτη είσοδό τους στο Νηπιαγωγείο και μετέπειτα στο Δημοτικό Σχολείο, μέσα από προγράμματα ανάλογα της νοητικής και ψυχοκινητικής τους εξέλιξης.
  • Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προβληματισμό των γονέων σε θέματα αγωγής, ψυχολογίας και σχέσεων με τα παιδιά τους.

Η οργάνωση της παιδαγωγικής δράσης σε όλες τις ηλικίες γίνεται με γνώμονα τις ανάγκες των παιδιών και στηρίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και  στην δράση της παιδαγωγού.

Η παιδαγωγός λειτουργεί  έτσι ώστε  να βοηθάει τα παιδιά στην εξελικτική τους πορεία, προσφέροντας τους  τα κατάλληλα ερεθίσματα. Δουλεύει μαζί με τα παιδιά και όχι για τα παιδιά, χωρίς να επιβάλλει πάντα τις επιλογές της.

Στα πλαίσια της ψυχαγωγίας καθώς και της ενημέρωσης, διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις παιδαγωγικού-ψυχαγωγικού- ενημερωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.